torstai 27. elokuuta 2015

Metsä-teema, osa 1

Ensimmäinen isompi teemamme tänä vuonna on metsä-teema. Teeman sisällöt tulevat ympäristö- ja luonnontieteen opetussuunnitelmasta. Metsä-teemaa työstetään musiikin ja kuvaamataidon ja TVT:n avulla, äidinkieli/suomi2 integroituu teemaan tietenkin myös. Kokeilen pienimuotoisesti tämän teeman sisällä ilmiölähtöistä oppimista.

Syysretki

Lähtekäämme metsään, metsään, metsään,

lähtekäämme metsään retkelle.
Hip hei trallalaa, hip hei trallalaa,
hip hei trallalaa, lallallaa.

Puolukoita poimin, poimin, poimin,
puolukoita poimin,trallallei.
Hip hei trallalaa..

Sataa paljon vettä, vettä, vettä,
kaikkialla vettä, märkää on.
Hip hei trallalaa..

Kotimatka alkaa juoksujalkaa,
puolukoita viedään äidille.
Hip hei trallalaa..
----

Satumetsän tiellä

Silmäni kun suljen,
untenmaille kuljen
satumetsän siimekseen.
Kanssas yhtä matkaa 
tahdon sinne jatkaa
yli yön tää huomiseen.

Satumetsän tielle
juhlat öisin on
ja ne jatkuu siellä nousuun auringon...
(Kari Salmela / Musiikin mestarit 3-4)


1. Päivä

Johdantona teemaan lauloimme "Syysretki" ja "Satumetsän tiellä"-laulut. Itse teeman aloitimme pohtimalla yhdessä mitä tiedämme metsästä. Kirjasin smartboardille oppilaiden näkyviin asiat, jotka tiesimme. Sen jälkeen keskustelimme hetken pienryhmissä ja sen jälkeen oppilaat saivat kertoa, mitä asioita he haluaisivat metsä-teeman aikana oppia.

--------------
2. Päivä

Seuraavana päivänä lähdimme kahden tunnin retkelle metsään. Kävelymatkojen jälkeen aktiivista metsässä olo-aikaa oli meillä reilu tunti. Jaoimme oppilaat kolmeen ryhmään (8-9 oppilasta/ryhmä), jotka kiersivät seuraavilla pisteillä. Kasvien kuvausta ja metsämatikkaa ohjasivat opettajat ja välituntiryhmän tuli huolehtia itse itsestään opettajien näköpiirissä.

1. Lähiympäristön kasvit (valokuvaus, lajituntemus, TVT)Oppilaiden otokset olivat aika hauskoja, kehyksiä oli käytetty aktiivisesti ja kuvattuna oli parikymmentä erilaista kasvia. 

2. Metsämatikkaa (työmuisti, hahmottaminen, kymmenjärjestelmä, suhde- ja suuntakäsitteet)
Opettajan mallinmukaisen sommitelman rakentamista työmuistin varassa.

Lukukortit oli kiinnitetty työskentelypaikan lähettyville
pyykkipojilla.

Alustoille oppilaat rakensivat lukuja kymppikepeillä
ja ykköskävyilla.


3. Välitunti, evästauko ja mustikan poiminta:
Kolmantena tehtävänä oli välitunnin pitäminen. Eväiden syöntiä, marjojen poimintaa ja vapaata leikkiä.

----------------

3. Päivä

Metsäretken jälkeisenä päivänä jatkoimme metsäaiheisten laulujen parissa. Satumetsän tiellä-laulun laulettuamme pohdimme kuka satumetsässä voisi asua? Ehdotuksia satumetsän asukeista oli paljon, kunnes joku keksi menninkäiset. Ja opettelimme Anja Riskan laulun Menninkäiset, jota harjoittelimme säestämään kehorytmeillä.

Nousi kaksi menninkäistä
harjastukka suuri päistä
kuusen latvaan kukkumahan
oksille sen nukkumahan.
Eipä olleet äänet heikot,
konsa kuorsasivat veikot.
Pelästyivät pauhuun suureen,
kapsahtivat kuusen juureen.
(Anja Riska)

Laulujen jälkeen palasimme "oikeaan metsään" ja tutkimme muutamia kuvia, joita olin oppilaiden ottamista valokuvista valinnut. Tutkimme jokaisella alla olevia kuvia, nimesimme kasveja ja pohdimme yläkäsitteitä. Kysymykseen mikä ei kuulu joukkoon, löytyi jokaiseen kuvaryhmään monta eri perusteltua vastausta opettajan ajatteleman asian lisäksi. 
Viimeisen kuvasarjan kohdalla pohdimme vielä käsitteitä: puut, havupuu, lehtipuu.

Ennen tunnin loppua pelasimme vielä aliasta metsä-sanoilla. Selitettävänä oli esim. havupuu, käpy, polku, nokkonen, mustikka, sieni, käärme, kanto, lehtipuu.

-----------------

Lähimetsän kasvien tunnistaminen jatkuu ensi viikolla, kunhan minulla on luokassa apuna toinen aikuinen. Yksin en kaikki 25 oppilasta repeä samaan aikaan auttamaan. Huomenna Ella ja kaverit menevät metsään, joten metsäteema jatkuu äidinkielen merkeissä :)

maanantai 24. elokuuta 2015

Meidän luokka!

Luokkani on tänä vuonna suuri ja oppilaita 3. luokalle tuli kahdesta koulusta, joten minä en ollut ainoa, joka ei tuntenut kaikkia. Sen vuoksi käytin ensimmäiset 1.5 viikkoa (puolitoista viikkoa) korostetusti toisiimme tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. Samalla toki monia taitoja harjoitellen.

"Sä voit olla sä ja mä voin olla mä. Me ollaan meidän luokka!"

"Kesäselfiet"

Kuvista, TVT:tä ja äidinkieltä yhdistävä vähän isompi projekti ensimmäisellä kouluviikolla oli oman kuvan tekeminen "luokkagalleriaan". Kesäisissä selfieissä kaikilla oli aurinkolasit päässä.Puuvärejä käyttäen jokainen oppilas piirsi itsestään kasvokuva. Kasvokuvaan yhdistettiin sen jälkeen aurinkolasin sangat (värityskuva), jotka väritettiin ja leikattiin huolellisesti.
Äidinkielen tunnilla jokainen oppilas kirjoitti itsestään lyhyen esittelyn ja teki tekstistä qr-koodin. Qr-koodit tulostettiin ja liimattiin aurinkolasien toiseen linssiin.

Kavereiden tekstejä luettiin innolla.

Lopuksi oppilaat iPadien avulla lukivat qr-koodeja ja oppivat asioita toisistaan. Lukemisen ymmärtämistä ja kavereista luettujen yksityiskohtien muistamista testattiin kahoot-visassa, joiden kysymyksissä jokainen luokkamme jäsen mainittiin. Yllättävän paljon tuli oppilaille lukemista jo yhdessä kahoot-visassakin, kun kysymyksiä 25 oppilaasta. Lisäksi olin tehnyt kysymyksiä "mikä seuraavista väittämistä on totta?" ja vaihtoehtoina oli neljä lausetta. Lukemisen ymmärtämisen harjoittelua parhaimmillaan?

Kahoot-visailun luominen on helppoa. Opettaja kirjautuu ohjelmaan
keksii sopivat monivalintakysymykset ja saa peli koodin. Oppilaat
aukaisevat kahoot.it sivun, syöttävät opettajan antaman pelikoodin
ja kirjoittavat oman etunimensä. Sen jälkeen voi kisailu alkaa!
Jos et ole vielä kokeillut Kahoot:ia, niin suosittelen!
Sen avulla voi pitää vaikkapa kieltentunneilla sanakokeen..
---------------------

Lisäksi tutustuimme toisiimme niin sisällä kuin ulkona seuraavien leikkien ja tehtävien avulla.


Ulkoleikkejä
  • Kuka? - tervapata: Tutun tervapata-leikin tyyliin leikkijät seisovat ringissä, yksi leikkijä kiertää piiriä ja koskettaa jokaisen leikkijän olkapäätä sanoen tämän nimen. Jonkun leikkijän kohdalla piirin kiertäjä kysyykin kuka? Silloin sekä kysyjä että leikkijä, jolta on kysytty, lähtevät kiertämään piiriä vastakkaisiin suuntiin. Kohdatessaan leikkijät kättelevät ja esittelevät itsenäsä "Minä olen Anniina" ja jatkavat juoksemista, hitaammin piirin kiertänyt jatkaa kiertämistä leikkijöiden nimiä sanoen ja kysyen "kuka?"
  • Kesätekemisiä - "mustekala": Leikkijät asettuvat leikkialueen päätyyn. Keskellä oleva leikin johtaja huutaa esim. "Kuka kävi kesällä uimassa?" ja kaikki uimassa käyneet huutavat "Minä!" ja yrittävät juosta leikkialueen toiseen päätyyn ilman, että leikin johtaja saa heidät kiinni. Kiinni jääneet jäävät leikkialueen keskelle auttamaan leikinjohtajaa. Jos leikkijöitä on paljon, kannattaa yhteentörmäyksien välttämiseksi huutaa seuraavaksi "Kuka ei uinut kesällä?", jotta kaikki leikkijät saadaan samaan päätyyn. Toinen vaihtoehto on tehdä leikkialueen kulmiin pesät, joista juostaan aina seuraavaan, kierto tapahtuu aina myötäpäivään! Näin ei tule törmäyksiä.
Sisäleikkejä


Luokkakaveri-bingo

  • Luokkakaveri-bingo: Jokainen saa bingo-ruudukon, jossa on erilaisia väittämiä. Oppilaiden tehtävä on jutella luokkakavereidensa kanssa ja etsiä luokkatoveri, johon jokin ruudukon väittämistä sopii. Tavoitteena on saada jokaiseen ruutuun eri nimi. Ensimmäisenä ruudun täyteen saanut huutaa "BINGO!" Jos haluat käyttää minun luokkakaveri-bingoruudukkoa voit tulostaa sen täältä!
  • Minä olen ainoa: Vuorotellen yksi leikkijöistä nousee seisomaan ja kertoo itsestään jonkin asian, jossa uskoo olevansa ainoa luokassa. Esim. "Olen ainoa, joka pitää hernekeitosta." Jos joku muu kuitenkin voi sanoa asiaan "minä myös" nousee hänkin seisomaan. Leikitään kunnes löytyy jokin asia, jossa joku leikkijöistä todella on ainoa tai kunnes tuntuu hyvältä lopettaa leikki.
  • Kaikki minusta-noppapeli: Ryhmä tarvitsee nopan ja pelilaudan (tai pelilauta voidaan heijastaa taululle). Vuorotellen oppilaat heittävät noppaa ja kertovat ryhmälleen nopan määräämän asian itsestään. Minun käyttämäni pelilaudan voi tulostaa täältä.
  • Nimiristikko: Nimiristikkoon kätkin kaikkien luokkani oppilaiden nimet. Ristikko on luotu netissä. Jos haluat tehdä oman googleta Wordsearch ja kirjoita haluamasi nimet ja sanat lomakkeeseen, joka luo sinulle valmiin ristikon. Kukaan ei ole vielä löytänyt kaikkia nimiä, mutta intoa riittää. Tämä on ollut ensimmäisten kouluviikkojen hyvä varatehtävä, kun joku on saanut työt valmiiksi.

  • Jonot: Luokkajaetaan sopivan kokoisiin ryhmiin (5-6 oppilasta/ryhmä). Opettaja kertoo minkälaiseen järjestykseen ryhmän pitää järjestäytyä, esim. pituusjärjestys, aakkosjärjestys, hiusten pituuden mukaan lyhyimmästä pisimpään jne. Voidaan toteuttaa kilpailuna.
  • Arvaa ketä ajattelen: Seistään piirissä. Yksi leikkijöistä, aluksi opettaja, ajattelee yhtä leikkijöistä. Muut leikkijät kysyvät kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä/ei. Ne, jotka eivät voi olla ajateltu leikkijä, istuutuvat, mutta he voivat edelleen osallistua leikkiin esittämällä kysymyksiä. Lopuksi seisoo vain se leikkijä, jota ajateltiin.
  • Meidän luokka: Hedelmäsalaatti-leikin tyylillä leikkijät istuvat piirissä, jokaisella on merkitty paikka (oma tuoli, tyynyt). Yksi leikkijöistä on keskellä ja sanoo esim. "koira lemmikkinä", silloin kaikki, joilla on koira, vaihtavat paikkaa. Keskellä olija yrittää päästä istumaan. Ilman paikkaa jäänyt keksii ketkä seuraavaksi vaihtavat paikkaa. Jos keskellä olija sanoo "Meidän luokka!" kaikki vaihtavat paikkaa.

Nyt kun tunnemme toisemme, on hyvä lähteä kohti uusi haasteita
ja uusia teemoja!maanantai 17. elokuuta 2015

Sankon täyttäjät ja läikyttäjät

Kesällä törmäsin jenkkikollegojen blogeissa "Bucket filling"-menetelmään, jonka tarkoituksena on havainnollistaa lapsille omien tekojen vaikutusta ja ohjata positiivisen palautteen avulla lapsia toimimaan siten, että kaikilla on hyvä mieli. Tilasin Amazonista Caroll McCloudin kirjan "Have you filled your bucket today?" Kirjassa ei ole varsinaisesti juonta, enkä lukenut omille oppilailleni koko kirjaa, vaan kerroin sen omin sanoin ja käytin kirjan kuvia virikkeenä.

Jokainen ihminen maailmassa kantaa kädessään näkymätöntä sankoa. Sinulla on sanko, minulla sanko, äidillä ja isällä on sanko, naapurilla, kavereilla ja isovanhemmilla. Ihan jokainen kantaa mukanaan tuota näkymätöntä sankoa.
Sankolla on vain yksi, mutta hyvin tärkeä tehtävä. Sankon tehtävänä on säilyttää kaikki hyvät ajatukset ja tunteet, joita koet.

Kuva: David Messing / Have you filled your bucket today?


Kun sinä olet iloinen ja onnellinen, on sankosi täynnä.
Kun taas tunnet itsesi surulliseksi ja yksinäiseksi, on sankosi tyhjä.
Ja kaikki maailman ihmiset tuntevat samoin, kun he ovat iloisia heidän sankonsa on täynnä.
Ja kun he ovat surullisia, on heidän sankonsa tyhjä.
Jos täyttäisit sankosi vaikkapa vedellä, olisi se sitä painavampi mitä täydempi se olisi. Mutta hyvänmielen sanko toimii päinvastoin, mitä täydempi se on sitä kevyempi sitä on kantaa. Sen sijaan typötyhjä sanko on hyvin, hyvin raskas.

Kuva: David Messing / Have you filled your bucket today?
Sinä tarvitset muita ihmisiä ja muut ihmiset tarvitsevat sinua täyttääkseen sankonsa. Sinä voit myös täyttää itse omaa sankoasi,
No miten sankoa sitten voi täyttää?

Sinä täytät sankoa, kun teet tai sanot jotain ystävällistä tai vaikka kun hymyilet jollekulle.
Sellaista on sankon täyttäminen. Sankon täyttäjä on henkilö, joka välittää toisista ja huomioi heidät.
Miten sinä voisit olla ystävällinen täällä koulussa? (Virikekuvan avulla oppilaat keksivät erilaisia asioita, joita voisivat tehdä. Esim. kiittää keittäjää ruoasta, avata oven toisille.)


page1image14888

Sanko voi myös läikkyä tai tyhjentyä kokonaan.
Hyvä mieli ja hyvät ajatukset läikkyvät sankosta, kun naurat ja pilkkaat jotakuta. Kun sanot ilkeitä asioita toisista ja jopa silloin kun et huomioi ja välitä toisista. Kiusaajat ovat sankon läikyttäjiä.
Sankon läikyttäjä tekee ilkeitä asioita, joista tulee paha mieli.


Mutta tiedätkö mitä?
Kun sinä täytät jonkun toisen sankoa, oma sankosi täyttyy samalla! Sinusta tuntuu hyvältä, kun sinä autat toisia olemaan iloisia. Sankon täyttäminen on hauskaa ja helppoa!
Sillä ei ole väliä oletko lapsi vai aikuinen. Eikä se maksa mitään. Eikä se vie paljon aikaa.
Ja muista, kun sinä täytät jonkun sankoa, oma sankosi täyttyy myös!


Kuva: David Messing / Have you filled your bucket today?

Minä luulen, että meidän luokasta löytyy monta erinomaista sankon täyttäjää. Yritetään tänään jokainen auttaa toisiamme sankojen täyttämisessä! 


Kertomuksen jälkeen jokainen oppilas nosti sankosta liuskan ja luki siihen kirjoitetun asian. Kävimme yksitellen läpi jokaisen oppilaan liuskat ja mietimme kuvaavatko ne sankon täyttäjiä vai sankon läikyttäjiä. Liuskat koottiin luokan seinälle tauluihin. Luokassa on myös pieni punainen sanko, jota yritämme täyttää. Minä opettajana yritän kirjata viikon aikana muistiin sankon täyttäjien tekoja, joita olen luokassa nähnyt. Sankon täyttämisistä on myös lupa kannella opelle! :) Perjantaisin koulu viikon päätteeksi luen oppilaille sankon täyttöteot ja täytämme sankoa tekojen mukaan. Meidän luokassamme sanko ei tyhjene töppäilyistä, eli käytän sankoa vain positiivisen palautteen antamiseen. Kunhan sanko on täynnä niin teemme varmaankin jotain mukavaa yhdessä!
Jotta kaikki tulevat huomioitua sankon täyttäjinä, pidän kirjanpitoa sankon täyttäjistä ja yritän tarkkailla etenkin niitä, joita ei ole vielä tai pitkään aikaan nostettu esille perjantaisin.perjantai 14. elokuuta 2015

"On aika kääntää uusi lehti"

Tänään oli aika pohtia tulevaisuutta.. Luokkamme seinällä on lukenut jo kahden päivän ajan "On aika kääntää uusi lehti" ja tänään aamulla pohdimme mitä moinen sanonta mahtaa tarkoittaa. Oppilailla monenlaisia tulkintoja sanonnasta, samalla tuli mietittyä mitä kaikkia merkityksiä sanalla "lehti" oikein on. 

Luin oppilaille valikoiden Tuula Korolaisen ja Marjo Nygårdin Kuono kohti koulua-kirjaa. Kirja on erinomainen 1.-2. luokille koulun aloitukseen! 3. luokkalaisille se oli melko lapsellinen, mutta viritti hyvin oppilaat keskustelemaan. 
Kirjaa lukiessa voi pohtia ja keskustella mm.
- oppilaiden kiinnostuksen kohteista, mitä he haluaisivat oppia?
- mitkä asiat voivat olla vaikeita/ovat olleet edellisenä vuonna vaikeita
- ruokalassa toimimisesta, kaikkea pitää maistaa
- toisten huomioimisesta, kaikki pitää ottaa mukaan leikkiin
Lisäksi erilaisuus ja sen huomioiminen on kirjassa esillä monessa kohdassa. 

Me keskityimme keskustelemaan, aluksi "olkapää-parien" kesken (vierekkäin istuvat) mikä koulussa on ollut vaikeaa, mitä oppilaat haluaisivat 3. luokalla oppia ja vielä ylipäätään oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Jokaisesta keskustelun aiheesta sai muutama oppilas kertoa koko luokalle. Keskustelujen jälkeen jokainen kirjasi omat haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa lehtiin, jotka leikattiin lopuksi irti.Oppilaiden lehdet koottiin luokan seinällä olevaan puuhun. Tavoitteeni on pyrkiä poimimaan oppilaiden kiinnostuksen kohteita ja toiveita pitkin lukuvuotta yhteisiksi teemoiksi. Oppilaiden osallistaminen, kun tuntuu olevan päivän sana. Nyt on ainakin yhdellä tapaa kuunneltu oppilaiden toiveita ja minusta oli hienoa nähdä kuinka tosissaan oppilaat haasteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan kirjasivat.


keskiviikko 12. elokuuta 2015

Back2School - eka päivää 3. luokalla

Kolmas luokka alkoi tänään! Minä olen uudessa koulussa ja monet oppilaistanikin ovat uudessa koulussa, sillä kouluumme tulee 3. luokalle oppilaita sekä oman koulun alkuopetuksesta että lähikoulusta. Koska monelle sekä koulurakennus että luokkatoverit ovat uusia, päätin käyttää rauhassa koko ensimmäisen vajaan viikon toisiimme ja uuteen kouluun tutustumiseen. Samalla harjoittelemme työskentelymalleja ja toimintatapoja.

Aloitimme aamun rutiineilla, jotka tulevat toistumaan joka aamu/viikko. Millaisia aamunaloitus-rutiineja sinulla on?
Steinerkoulusta minun mukaani lähtivät ainakin kättely-tapa sekä aamuruno. Aamulla oppilaat tekevät jonon luokan eteen, sisään tullessaan jokainen oppilas kättelee opettajan ja toivotan henkilökohtaisesti hyvää huomenta jokaiselle oppilaalle. Näin jokainen oppilas tulee kohdattua heti aamun alkajaisiksi. Kun kaikki ovat päässeet luokkaan sanomme yhdessä aamurunon ennen töihin ryhtymistä. Päätin jatkaa samalla aamurunolla kuin viime vuonna, sillä pidän siitä erityisesti. Runo ei ole omani ja olen sitä hieman alkuperäisestä muokannut.

Auringon noustessa maailma herää,
tähdet ja kuu jo väistyä saa.
Hämärä huntunsa kedoilta kerää,
valo yön varjot voittaa.
Joka metsän sopen ja kolonkin
säteet kultaiset lämmittää voivat.
Myös aavoilla rannan ja tunturin
valon lapsoset karkeloivat.
Valossa auringon, lämmössä sen
meille elämän salaisuus soi.
Valo ajatusten, lämpö sydämen
teot rakkauden kasvattaa voivat.

Kolmannella luokalla emme katso kalenteria enää yhdessä joka päivä. Mutta nyt varsinkin alussa tutkimme sitä joka päivä, että voin varmistua lasten osaamisesta (viikonpäivät, kuukaudet, lukujonot jne.). Jatkossa kalenteria tutkitaan muutaman kerran viikossa.
Kalenterin tutkiskeluun kuuluu viikonpäivä- ja kuukausilorut, lukujonot kehorytmejä hyödyntäen sekä vuodenaika-laulu ja muita vuodenaikaan sopivia lauluja.

Kymmenruudukkoihin liimaamme tarran joka päivä ja ruudukkojen avulla
laskemme koulupäiviä, sadas koulupäivä tulee olemaan erikoispäivä ;-)

Ensimmäisten viikkojen aamurutiineihin luokassani kuuluu myös Kukahan se täällä tänään on?-laululeikki.
  • Kukahan se täällä tänään on?-laululeikki: Olin laulukirjasta löytyvässä laululeikissä hyödynnetään kehorytmiikkaa ja samalla opitaan luokkatovereiden nimet. Kukahan se täällä tänään on, kukahan se täällä on? Anniinahan se täällä tänään on, Anniina se täällä on.. Laulamme koko luokan läpi säestäen laulua kehorytmiikalla. Esim. ensiksi taputamme vain reisiin, sitten reisiin ja kädet yhteen, kädet ristiin reisiin jne. 


Kuva: Judith DuFour Love / First Day Jitters

Näiden rutiinien jälkeen jatkoin lukemalla oppilaille Julie Dannebergin kirjan "First Day Jitters", joka kertoo ensimmäisestä koulupäivästä uudessa koulussa, kun kaikki on uutta, jännittävää ja ehkä vähän pelottavaakin.

Kuva: Judith DuFour Love / First Day Jitters
Kirjan yllättävä käänne on, että lopussa paljastuu kirjan päähenkilön, jännittäjän, olevan luokan uusi opettaja. Kirja on englanninkielinen, mutta hyvin yksinkertainen ja kerroin kirjan oppilailleni suomeksi. Kirjan lukemisen jälkeen keskustelimme siitä, miltä (uuteen) kouluun tuleminen saattaa tuntua ja miksi. Oppilaiden keksittyä erilaisia tunteita, joita koulun alku voi herättää keräsin taululle tunnekortteja, joissa näkyi heidän keksimänsä tunne.

Tunnekortit ovat TPT:n ilmaismateriaalia, jotka muokkasin
suomenkielisiksi, sillä uskon että tunnekorteille voi olla jatkossakin
käyttöä erilaisissa tilanteissa.

Teimme myös taululle post-it-lapuilla pylväsdiagrammin, johon jokainen kävi merkitsemässä magneetilla omat ensimmäisen päivän tuntemuksensa.

Vaikka montaa oppilasta tuntui väsyttävän aikainen aamu herätys ja
 kouluun tulo, niin onneksi mukana oli myös joukko
innokkaita ja iloisia.

Kouluun tutustuminen - salapoliisit liikkeellä


Toisella tunnilla ryhdyimme salapoliiseiksi. Vihjeiden avulla liikuimme koulussa paikasta toiseen, samalla tutustuen kouluun, harjoitellen käytävällä jonossa liikkumista sekä tablettien ja qr-koodien käyttöä. Lisäksi sain jo tsekattua monen oppilaan lukutaitoa matkan varrella.Luokassa kävimme aluksi läpi käytävällä liikkumiseen liittyvät säännöt:
1. Kuljemme jonossa.
2. Käytämme supatuskieltä.
3. Vältämme juoksemista.
Lisäksi näytin oppilaille kuinka padilla luetaan qr-koodi ja jaoin kolmen oppilaan ryhmille yhden padin. Ensimmäisenä tehtävänä oppilailla oli lukea taululla oleva qr-koodi. Pyysin yhtä oppilaista lukemaan qr-koodin johtolangan ääneen ja yhdessä pohdimme mihin paikkaan koulussa lorun pätkä liittyy. Kun johtolanka oli ratkaistu, siirryimme jonossa johtolangan osoittamaan paikkaan, esimerkki korteissa vessaan. Oppilaat johdattivat vuorollaan jonoa, sillä osa oppilaista tunsi koulun jo entuudestaan. Löydettyämme johtolangan osoittaman paikan, tässä tapauksessa vessan, juttelimme siitä miten toimitaan, jos kesken tunnin pitää mennä vessaan ja muista vessaan liittyvistä säännöistä/tavoista. Johtolanka-loru kertoi jo monta tärkeää asiaa vessassa käymisestä, niin kuin muutkin johtolanka-lorut. Vessan ovelta löytyi uusi qr-koodi, jonka jokainen luki. Jälleen eräs oppilaista luki johtolangan ääneen ja kun johtolanka oli ratkaistu, suuntasimme kohti seuraavaa paikkaa.

QR-koodit paljasti johtolangan, lorun pätkän, jonka avulla
ratkaisimme seuraavan QR-koodin sijainnin.

Näin tuli kierrettyä tärkeimmät paikat koulussa, samalla harjoitellen montaa tärkeää asiaa. Tein varmuuden vuoksi johtolankakortit kaksipuoleisiksi, toiselta puolelta löytyi qr-koodi ja toiselta puolelta sama loru kirjoitettuna, ihan siltä varalta ettei tekniikka toimikkaan niin kuin pitäisi.
Jos haluat käyttää johtolanka-korttejani, voit tulostaa ne täältä! Lorut ovat sekoitus omaa ja lainattua, säe sieltä, toinen täältä..

Sen enempää emme ehtineetkään lyhyen päivän aikana touhuta,
joten huomenna jatkamme tutustumisleikeillä ja yhdessä toimimista
harjoitellen.


tiistai 11. elokuuta 2015

Valmista tuli, oppilaat vaan puuttuu...

Kesäkuussa kävin tutustumassa uuteen kouluun ja kurkistin luokkahuoneeseen, johon sen hetkisen tiedon mukaan oli tulossa 25 oppilasta. Hups, miten tällaisessa tilassa lisätään liikettä oppitunteihin? Eihän 25 oppilasta mahdu tekemään luokassa muuta kuin istumaan paikoillaan...


Kun kerran vakituisena viranhaltijana tänä syksynä aloitan, uskallauduin kysymään rehtorilla olisiko asialle mitään tehtävissä. Tein tutkimusmatkan vanhalle koululle, josta löytyikin minulle sopivia kalusteita ja niillä eväillä on tämän vuotinen luokkahuone rakennettu.
Tavoitteeni olivat seuraavat:
- Luokka, jossa on tilaa liikkua
- Luokka, jossa jokaisella on työskentelypaikka pöydän ääressä
- Luokka, jossa itsekin viihdyn


Luokan etuosaan halusin "aamupiirin", johon mahdumme kaikkien 26 oppilaan voimin yhdessä istumaan. Tällä hetkellä kaaren muodostavat matot, kalustesetä on kuitenkin toimittamassa minulle mitä pikimmin pari penkkiä, jotta saan tarvittaessa oppilaita istumaan "kahteen tasoon". Ajatuksena minulla on, että kaikki opettajajohtoinen opetus tyylillä "istu hiljaa-kuuntele-katso" tapahtuu tässä "aamupiirissä".Yhden valkotaulun omistin kalenterille ja ajan kululle. Taululta löytyy perinteinen kalenteri, Alakoulun aarreaitan kalenterikiekko, kuukausikortit (Montessori-ideoita-kansiosta), lukujärjestys (kortit muokattu TPT:n ilmaismateriaaleista) sekä kymmenruudukot, joiden avulla laskemme koulupäiviä. Ajattelin, että 3. luokkalaisille Matikasta moneksi-kalalammikko on jo ehkä vähän turhan lapsellinen, siispä hyödynnämme kymmenruudukkoja koulupäivien laskemisessa laittamalla kymmenruudukkoon joka päivä yhden tarran (viiden voimaa käyttäen). Mielestäni oiva työkalu senkin vuoksi, että 3. luokalla VaNettaessa kymmenjärjestelmä on yksi kolmannen luokan keskeisiä asioita. 


Lukujärjestyksessä näkyy tällä hetkellä vain tunnit,
tarkoitukseni on lisätä ensin analogiset kellot
lukujärjestyksen viereen ja myöhemmin digitaali-
ajat, kunhan niiden aika opetuksessa tulee.

Oppilaiden pöydät on sijoiteltu ilmavasti ympäri luokkaa. Pöytiin mahtuu istumaan 4 tai 6 oppilasta pöydästä riippuen.Luokan perälle ripustin kuvistöitä varten minun luokassani jo useamman vuoden olleet matonkude-pyykkinarut pyykkipoikineen. Näin kuvistöiden ripustaminen ja poisottaminen on muutaman minuutin työ. Jos minun pitäisi kiinnittää työt sinitarralla tai nuppineuloilla, jäisi moni työ ripustamatta. Siinä asiassa olen nimittäin saamaton, ellei minulla ole pyykkinarua.
Sitä paitsi mielestäni se on aika veikeän näköinen.


Yhden pöytäryhmän sain sijoitettua luokan perälle siten, että kaapit tarjoavat hieman omaa rauhaa työskentelijöille.


Open pöytä on luokan etuosassa ikkunaa vasten, apupöydäksi itselleni otin hyllykön, joka tarjoaa niin säilytystilaa kuin esineille laskutilaa.


Pöydät eräästä jenkki-blogista löytämäni idean mukaan värikoodasin pallotarroilla (192 tarraa 1€/Tiger). Värikoodien avulla voin esim. pyytää sinisellä paikalla istuvia oppilaita hakemaan ryhmälleen paperit tai päästää pinkit ensimmäisenä käsien pesulle ruokalaan lähdettäessä.
Se tuleeko oppilaille määrätyt paikat (joillekin oppitunneille) vai mennäänkö free flow-tyylillä selvinnee ensimmäisten viikkojen aikana. Mihin oppilaani kykenevät.


Koska omia pulpetteja ei ole, jokaisessa pöydässä on materiaalikippo. Sieltä löytyy lyijykynät, muutama kumi, lyijytäytekyniä, terotin ja liimapuikkoja. Ajatuksena on, että materiaalit ovat yhteisiä ja niistä yhteistuumin huolehditaan. Päivän päätteeksi ryhmä terottaa kynät seuraavaa päivää varten teräviksi ja tyhjentää terottimen.


Koska oppilailla ei ole omia pulpetteja, pitää heillä tietenkin olla säilytystilaa omille tavaroilleen. Ensisijainen säilytyspaikka omille tavaroille on luokasta löytyvä nimetty lokero. Lokeron lisäksi kaapista löytyy laatikoita, joihin voimme varastoida liikuntavarusteita, käsitöitä ym. Laatikot ovat yhteiset aina oppilasparia kohden.Ja jos jokin moniste tai muu tavara sattuikin hukkumaan, kannattaa luokkaan sisään tullessa vilkaista olisiko "NIMETÖN"-taululla omia tavaroita. Sisään tulonurkkauksessa on vielä lokerikko, johon mahtuu tavaraa, jos on tarvis. Vielä se odottaa kuitenkin tyhjänä, mutta täytettä varmaan vuoden aikana tulee :)


Jännityksellä odotan mitä mieltä oppilaani huomenna ovat luokasta.
Onko heidänkin mielestään täällä mukava opiskella?

Mukavaa koulunaloitusta kaikille kollegoille!