perjantai 4. syyskuuta 2015

Metsä-teema osa 2

Metsä-teema jatkui myös äidinkielen tunnilla ja samalla tutustutin oppilaita Daily5-menetelmän luen itse- ja luova kirjoittaminen-tehtäviin.

Ella ja kaveritkin menevät metsään, joten
luokan ääneen lukukirjana on Timo Parvelan Ella.

Äidinkielen tunnilla aloitin Ella ja kaverit menevät metsään-kirjan lukemista oppilaille ääneen. Kirjan alussa Ellan opettaja päättää perustaa luontokoulun ja opettajan vaimo pohtii mitä luontokoulussa tehdään. Samaa kysymystä pohtivat myös minun oppilaani ja harjoittelivat samalla itsenäistä kirjoittamista. Ensin keskustelimme yhdessä mitä luontokoulussa voisi tehdä ja sen jälkeen oppilaat lähtivät omille paikoilleen kirjoittamaan.

Taululla oli mallina yhteinen lauseemme "Luontokoulussa oppii tuntemaan eläimiä" ja toisen lauseen alkunan "Luontokoulussa..." Oppilaat saattoivat omien taitojensa mukaan kirjoittaa lauseita, jotka kaikki alkavat "Luontokoulussa..." ja keksiä eri asioita, joita siellä voi tehdä. Tai kirjoittamisessaan jo pidemmällä olevat oppilaat, joilla mielikuvitus alkaa heti ryöpytä, voivat kirjoittaa pienen tarinan. Monelle oppilaalle piti painottaa, että nyt saa keksiä eikä ole oikeita tai vääriä vastauksia.Lyhyen kirjoitustuokion, n. 10min jälkeen palasimme kokoontumispiiriin ja halukkaat saivat lukea mitä olivat kirjoittaneet.

---------------

Ylttiä ulkona:


Kuvakortit puun rungoista.

Tutustuimme lähiympäristön puihin oppilaiden kanssa koulun lähistöllä. Oppilaat työskentelivät  ryhmissä. Ryhmät saivat tunnistettavikseen kuvia puiden rungoista, kuvaa tutkimalla ja vertaamalla sitä lähiympäristön puihin, oppilaiden piti selvittää mistä puusta on kyse. Löydettyään oikean puun ryhmä otti yhden lehden/neulasen puusta mukaansa. Kun kaikki puut oli tunnistettu, ryhmä tuli esittelemään opettajalle mikä runko ja mikä lehti kuuluvat yhteen sekä nimesivät puut. Opettajalla oli tunnistettavana lisäksi pihlajan, tammen, haavan ja lehmuksen lehti.

"Olisko se tämä?"

Kuusi tunnistettu!


Muiden ryhmien valmistumista odotellessaan ryhmät pelasivat puiden lehdillä kim-leikkiä. Eli muiden sulkiessa silmänsä yksi oppilaista otti yhden lehden/neulasen pois ja muiden piti nopeasti nimetä mikä puuttuu.
Lopuksi leikimme hedelmäsalaatti-leikin idealla "metsän puita". Leikkijät seisovat piirissä, jokaisella on omaa paikkaa merkitsemässä kartio. Leikkijät valitsevat yhden oppitunnilla tunnistetuista puista. Keskellä oleva leikkijä huutaa jonkin puun nimen ja kaikki sen puun valinneet vaihtavat paikkoja. Keskellä olija yrittää itse saada piiristä paikan. Keskelle jäänyt voi huutaa myös "lehtipuu" tai "havupuu", jolloin kaikki lehti-/havupuun valinneet vaihtavat paikkaa, tai "metsän puut". 

Ylttiä luokassa:

Viime viikolla oppilaiden metsässä kuvaamien kasvien tunnistamisen parissa työskentelimme luokassa iPadeja hyödyntäen. Kokosin oppilaiden kuvat Padlet-seinälle ja numeroin. Padlet-seinän osoitteesta latasin QR-koodin, jonka tulostin jokaiselle oppilaalle.Oppilaat liimasivat QR-koodin vihkoonsa ja avasivat QR-koodin lukijalla seinän auki padille. Oppilaat kirjasivat numeroidut kasvit vihkoihinsa. Kasvin tunnistamiseen oli apuna helppokäyttöisiä kasvikirjoja. Netistä löytyy myös kasvin tunnistamiseen ohjelma, mutta minä päätin hyödyntää perinteisiä kasvioppiata. Periaatteessa kaikki padlet-seinälle kootut kasvit pitäisi olla oppilaalle tuttuja.

Kasvikirjoja tunnistuksen avuksi.
Kun yksin 25 oppilaan kanssa huiskin menemään, merkkasin post-it-lapuilla
 oppilaille sivuja, joilta meidän kuvaamiamme kasveja löytyy.

Lopuksi oppilaat kuvittivat sivulle otsikon valitsemillaan metsän kasveilla. Käydessämme läpi  ja tarkistaessamme kasveja, jotka olimme kuvanneet, kertasimme vielä käsitteitä havupuu, lehtipuu ja marjat. Oppilaat värikoodasivat kasvit, monelle vaikeutta tuotti se, ettei kaikille kasveille löytynytkään vaihtoehtoa noista kolmesta. Luokassani on paljon suomenkielen oppijoita, joten käsitteiden perusteellinen avaaminen on tärkeää, tosin eivät termit suomenkielisille lapsillekaan itsestään selvyyksiä olleet.
QR-koodin mukana kasvien kuvat kulkevat oppilaan mukana, eikä kalliita väritulosteita tarvittu.Ylttiä ja kuvista:

Pohjaidea työhön löytyi jostakin FB:n operyhmästä,
pohjaideassa oli työstetty työkalu.

Oppilailla oli läksynä tuoda kouluun viisi erilaista puun lehteä. Aluksi kävimme läpi minkä puiden lehtiä he olivat kouluun tuoneet. Kun lehdet oli tunnistettu, tutkimme lehtien värisävyjä. Erilaisia vihreitä sävyjä löytyi monta ja asettelimme lehtiä järjestetykseen tummimmasta vaaleimpaan. Keskustelua kävimme myös siitä miten vihreä väri muuttuu kevään edetessä kesään.Jokainen oppilas valitsi luokkaan tuoduista lehdistä yhden ja piirsi siitä A4-paperille mahdollisimman suuren mallin. Sen jälkeen oppilas sai vielä toisen A4-kokoisen paperin. Molempien paperien alalaitaan maalattiin musta kaistale, josta lähtien oppilaat lähtivät maalaamaan vihreää, ensin tumminta mahdollista vihreää ja asteittain vaalentaen värin lähes valkoiseksi.


Monenlaisia vihreitä sävyjä ja muutama muukin väri
oppilaiden töistä löytyy. Ensi kerralla taidamme
harjoitella märkää märälle tekniikkaa, saadaksemme
pehmeämpiä "rajoja".
-----------------------

Ylttiä ja äikkää:

Viikon päätteeksi jatkoimme Daily-5 työskentelytavan harjoittelua kaksoistunnin ajan. Johdantona jälleen luin eteenpäin Ella ja kaverit menevät metsään-kirjaa. Ella ja kaverit olivat pakanneet metsäretkelle mukaan mm. kumipatjan ja riippumaton, koska mekin menemme metsään ensi viikolla, oli aiheellista pohtia mitä metsäretkellä tarvitaan. Lyhyen keskustelun jälkeen oppilaat jakautuivat seuraaville pisteille:
  • Luen itse: oppilaat lukevat itsenäisesti kirjastosta lainaamiaan kirjoja.
  • Kirjoitan itse: oppilaat kirjoittavat metsäretkellä tarvittavista tavaroista, taitavimmat voivat kirjoittaa lyhyen tarinan metsäretkestä. Taululla mallilause auttamassa alkuun Kun lähden metsään otan mukaan... Metsässä tarvitsen myös...

Pidän tästä kirjoitustehtävä tyypistä. Kirjoitustehtävä eriyttää luonnostaan
oppilaita. Joku kirjoittaa lauseita annaetun kaavan mukaan, toinen osaa
käyttää pilkkua ja tekee pitkän listan pilkkuineen. Kolmas hoksaa, että voi
perustella miksi ottaa minkäkin asian mukaan metsään. Ja neljäs voi lähteä
ensimmäisen lauseen jälkeen ihan omille teilleen ja kirjoittaa tarinan, joka
lähtee liikkeelle yhteisestä alusta. Ja mikä tärkeintä, kenenkään kirjoittajan
paperi ei jää tyhjäksi! Kiitos vain Luetaanko tämä?-blogin Kiia, joka minulle
tämän tehtävätyypin opasti :)
  • Sanaleikkiä: opettajan ohjaamana pisteellä oleva pienryhmä tutki monisteelta löytyviä määritteitä ja pohti mistä sanasta on kyse. Käsitteet kertasivat viikon aikana opittua ja samalla vaativat myös hieman luetun ymmärtämistä. Havupuu tuntuu olevan vaikea käsite edelleen..

  • Kuvistyön viimeistely: Oppilaat leikkasivat piirtämänsä lehden irti ja liimasivat sen maalaamalleen paperille.
Valööri-työ oli oppilaille ajateltua vaikeampi, vihreän sekoittaminen ei ollut itsestään
selvyys. Taidan teettää lähiaikoina saman tyylisen työn, mutta vain yhtä pääväriä
käyttäen. Mustan jättäisin työstä ainakin pienemmillä oppilailla pois, se hallitsi monen
oppilaan työtä jopa liikaa.Kaksoistunnin aikana kaikki oppilaat (25) ehtivät hienosti kiertää kaikki pisteet kahden opettajan avustuksella. Minä ohjasin kirjoittajia ja kuvistyön viimeistelijöitä ja samanaikaisopettaja työskenteli kuuden oppilaan ryhmän kanssa luetunymmärtämisen ja metsään liittyvien käsitteiden parissa (sanaleikki-piste). 

Lopuksi kokoonnuimme luokan eteen puolikaareen ja halukkaat saivat lukea ääneen mitä olivat kirjoittaneet. Samalla annoin kannustavaa palautetta jokaiselle ääneen luetulle kirjoitelmalle ja pyrin osoittamaan oppilailleni mikä kussakin tekstissä oli hyvää ja merkille pantavaa, vaikka ne olivat hyvin erilaisia. 

Tunnit sujuivat melkoisen flown voimin, viimeisen vaihdon kohdalla piti muistuttaa oppilaita keskittymään työhönsä yhtä hyvin kuin aiemmilla vaihdoilla. Hyppien, pomppien ja riehusta kiljahdellen lähti tämä opettaja viikonlopun viettoon. Uusi luokkani on oivaltanut, kuinka meidän luokassa työskennellään ja homma toimii! Toivottavasti sama flow jatkuu ensi viikolla :)2 kommenttia:

Hanna kirjoitti...

Tätä flowta kannattakin hehkuttaa! Hieno kokonaisuus. Ja hienoa, että teillä on ajanmukainen välineistö, meillä vielä odotellaan tablettiaikaan siirtymistä.

Kia/ Luetaanko tämä? kirjoitti...

Ole hyvä! ;) Ja kiitos itsellesi mainiosta kuvisideasta. Teimme tuon saman työn kutosten kanssa, kun kertasimme välivärejä ja puhuimme valööreista.